Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng việc thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin diễn ra theo các tiêu chuẩn cao nhất. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đặt hàng sản phẩm, đăng ký nhận tin tức, tham gia cuộc thảo luận hoặc sử dụng các dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thanh toán.

2. Sử Dụng Thông Tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để:

  1. Xác nhận và xử lý đơn hàng của bạn.
  2. Cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu.
  3. Gửi thông tin cập nhật về sản phẩm, chương trình khuyến mãi và tin tức liên quan.
  4. Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ với bạn để câu hỏi hoặc yêu cầu hỗ trợ.

3. Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh vật lý, kỹ thuật và hành vi để bảo vệ thông tin khỏi việc truy cập trái phép, mất mát, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ.

4. Không Chia Sẻ Thông Tin:

Chúng tôi không bán, trao đổi, chia sẻ hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp chúng tôi cần thực hiện việc đó để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu (ví dụ: giao hàng).

5. Quyền Truy Cập và Sửa Đổi:

Bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi.

6. Sử Dụng Cookies:

Chúng tôi có thể sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web. Bạn có thể tùy chọn từ chối hoặc tắt cookies trong trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng một số phần của trang web.

7. Thay Đổi Chính Sách:

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được cập nhật trên trang web của chúng tôi.

Liên Hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: privacy@trahuuco.com.

Chân thành cảm ơn bạn đã tin dùng và sử dụng trang web Trà Hữu Cơ của chúng tôi.

Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối vào tháng 8 năm 2023.

Loading...