Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, bạn cần đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân theo những điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng việc sử dụng trang web.

1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Tất cả các nội dung trên trang web trahuuco.com, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, logo và dữ liệu, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên cấp phép. Bạn không được sao chép, tái sản xuất, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Sản Phẩm và Dịch Vụ Trang web trahuuco.com cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

3. Mua Sắm Trực Tuyến Khi bạn thực hiện giao dịch mua sắm trực tuyến trên trang web, bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về địa chỉ, thông tin thanh toán và thông tin liên hệ. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Riêng tư.

4. Trách Nhiệm và Miễn Trừ Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web trahuuco.com.

5. Sự Thay Đổi Điều Khoản và Điều Kiện Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc điều chỉnh bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi thay đổi điều khoản và điều kiện được công bố sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi này.

6. Liên Hệ Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại nào liên quan đến điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Loading...